Κυριακή 3 Απριλίου 2011

Όμιλος Πολιτικού και Οικονομικού Προβληματισμού

Ο  Όμιλος Πολιτικού και Οικονομικού Προβληματισμού ιδρύθηκε με στόχο τη μελέτη και την ανάλυση των  σύγχρονων πολιτικών και οικονομικών προβλημάτων που απασχολούν το διεθνές και ελληνικό γίγνεσθαι. 

Η ανάλυση των πολιτικών προβλημάτων του καιρού μας  θα γίνεται με γνώμονα την απλή θέση ότι το Πολιτικόν αποτελεί βασικό κοινωνικοοντολογικό μέγεθος . Επομένως συνυφαίνεται ουσιωδώς και διαχρονικά με την ζωή των ανθρώπων.

Όλες οι αναλύσεις που αναφέρονται στα οικονομικά προβλήματα θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές και τα προτάγματα  της επιστήμης και της κριτικής σκέψης.

Ο Όμιλος Πολιτικού και Οικονομικού Προβληματισμού θα επιχειρήσει στην επίτευξη των στόχων του  μέσω της διοργάνωσης σειράς εκδηλώσεων, όπως ημερίδων, συνεδρίων, σεμιναρίων, ομιλιών κτλ.

Για τον Όμιλο Π Ο Π.
ΚΩΣΤΑΣ  ΜΕΛΑΣ             ΝΙΚΟΣ ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ          ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ
    Πρόεδρος                 Γενικός  Γραμματέας          Αντιπρόεδρος

Αθήνα  03.04.2011