Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2012

Η εισαγωγή Άμεσων Ξένων Επενδύσεων και οι Μεταβολές στην Ελληνική Οικονομία.


του Κώστα Μελά

Παρακολουθώ με μεγάλο ενδιαφέρον τις προσπάθειες που καταβάλλει η ελληνική κυβέρνηση για την αποκρατικοποίηση των δημόσιων επιχειρήσεων και την παράλληλη εισαγωγή  Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) μέσω των οποίων θα  καλυφθούν κενά στο ισοζύγιο χρηματοοικονομικών συναλλαγών του ισοζυγίου πληρωμών της χώρας .  Εκτός βέβαια της εισαγωγής πόρων για τις αποκρατικοποιήσεις αναμένω να δω και  παράλληλα την ενσωματωμένη στις ΑΞΕ τεχνολογία η οποία θα δώσει ώθηση στην παραγωγικότητα της οικονομίας αλλά συγχρόνως  και τα επιπλέον κεφάλαια  για την βελτίωση της λειτουργίας όσων επιχειρήσεων αποκρατικοποιηθούν.
Πάντως μέχρι σήμερα , ομιλώ για τη δραστηριότητα της νέας ελληνικής κυβέρνησης , έχουμε στο χώρο των αποκρατικοποιήσεων και της εισαγωγής ΑΞΕ την παρακάτω κατάσταση:
Η ελληνική κυβέρνηση (μέσω του ΤΑΙΠΕΔ) προχώρησε στην παραχώρηση του πρώην Διεθνούς Κέντρου Ραδιοτηλεόρασης (IBC) στη Lamda Developmentτ του ομίλου Λάτση. Η συνολική έκταση  του χώρου ανέρχεται σε 153.800 τ.μ., και το  χρονικό διάστημα παραχώρησης  είναι 90 έτη. Το τίμημα που θα καταβάλλει η Lamda προς το Δημόσιο ανέρχεται σε 81 εκατ. ευρώ αρχικά, ενώ προβλέπεται ότι ανάλογα με τη βελτίωση των οικονομικών συνθηκών της Ελλάδας τις επόμενες δεκαετίες το ελληνικό δημόσιο θα εισπράξει επιπλέον έως και 32,4 εκατ. ευρώ. Πιο απλά το συνολικό τίμημα θα αγγίξει στην καλύτερη των περιπτώσεων τα 113,4 ευρώ. Ανεξαρτήτως του ύψος του τιμήματος , εκείνο που έχει αξία να υπογραμμισθεί είναι ότι δεν έχουμε παραχώρηση – ενοικίαση , η οποία να  συνεπάγεται εισροή πόρων (ΑΞΕ) στην ελληνική οικονομία, με όλα τα θετικά επακόλουθα , όπως θα επιθυμούσε  η ελληνική κυβέρνηση.
Η εξαγορά  της ΑΤΕ από την Τράπεζα Πειραιώς επίσης δεν προκάλεσε καμία εισροή ΑΞΕ στην ελληνική οικονομία.
Η συμφωνία μεταξύ ALPHA BANK  και της γαλλικής Gredit Agricole για την εξαγορά της άλλοτε κραταιάς  Εμπορικής Τράπεζας, όχι μόνο δεν προκαλεί εισροή πόρων στην ελληνική οικονομία αλλά πιστοποιεί ότι ένας μεγάλος ευρωπαϊκός όμιλος του οποίου η παρουσία τόσο πολύ είχε προπαγανδιστεί από τους τότε κυβερνητικούς ιθύνοντες , αποχωρεί κακήν κακώς από την ελληνική οικονομία. Μικρό δείγμα αποτυχημένης ιδιωτικοποίησης.
Η συμφωνία μεταξύ Τραπέζης Πειραιώς και General Societe  για την εξαγορά της Γενικής Τράπεζας εμπίπτει στην προηγούμενη περίπτωση. Επίσης έχουμε αποχώρηση ενός ευρωπαϊκού κολοσσού. Έτερο μικρό δείγμα αποτυχημένης ιδιωτικοποίησης.

Η αναμενόμενη συμφωνία εξαγοράς της Eurobank από την Εθνική Τράπεζα και η πολύ πιθανή εξαγορά του ΤΤ από τον νέο όμιλο ,επίσης δεν σηματοδοτεί εισροή ΑΞΕ στην ελληνική οικονομία . Πιθανό να θεωρείται ότι συνεισφέρει με άλλο τρόπο στην ελληνική οικονομία , αλλά στο σημείο κλειδί δεν έχουμε ουσιαστική προσφορά.
Βλέπουμε δηλαδή ότι τελικά τα ελληνικά κεφάλαια να εξαγοράζουν επιχειρήσεις που ήταν στα χέρια του ξένου κεφαλαίου ή στο ελληνικό δημόσιο. Πάντως η πορεία των αποκρατικοποιήσεων από το 1991 μέχρι και το 2009 μάλλον επιβεβαιώνει την παραπάνω άποψη. Θα περιμένουμε να δούμε τις μελλοντικές εξελίξεις.